Mercedes 220SE Ponton Cabrio LHD W128

Mercedes Benz 220SE W128 Ponton Cabrio HYDRAK, tylko 20 wyprodukowanych fabrycznie – 13 LHD i 7 RHD.

Cena: prosimy o kontakt

Samochód dostarczymy w dowolne miejsce na świecie!

Skontaktuj się z nami

Galeria