Dotacje EU

Doctor classic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt.

„Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Doctor Classic poprzez zastosowanie nowatorskich technologii w refabrykacji starych pojazdów”

 w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Cele i planowane efekty projektu:  Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz zdolności do świadczenia udoskonalonej usługi refabrykacji starych pojazdów. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa sytuacji ekonomicznej, wzrost jakości oraz zwiększenie nakładów na innowacyjność przedsiębiorstwa oraz poprawa jakości życia dla mieszkańców regionu. Przedmiotem realizacji projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Uzyskane wyniki prac badawczych umożliwią wdrożenie w firmie innowacji produktowej oraz procesowych. Zostaną wprowadzone wyniki dotyczące optymalizacji łańcucha produkcji oraz innowacyjnych technologii łączenia elementów karoserii pojazdów zabytkowych. Efektem realizacji inwestycji będzie zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego, której efektem będzie udoskonalona usługa odnowy starych pojazdów. Dzięki wdrażanym innowacjom procesowym możliwe będzie zaoferowanie usługi o najwyższej jakości, realizowanej szybciej, dokładniej i w oparciu o wykorzystywanie najnowszych innowacyjnych technologii i urządzeń.

Wartość projektu: 5 179 530,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 185 509,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.10.2020r. – 30.09.2022r.